Startersfaciliteiten gemeente Haaren

Nieuws

Sinds 1 mei jongstleden heeft de rijksoverheid besloten haar bijdrage aan de Starterslening van de SVn stop te zetten. Dit betekent voor de gemeente Haaren dat zij, voor aanvragen die vanaf 1 mei 2015 binnenkomen, zelf voor 100% bijdraagt aan het maximale leningbedrag van € 15.000. Desondanks besloot de gemeenteraad op 12 mei 2015 om door te gaan met het verstrekken van Startersleningen, tot het budget, dat hiervoor aanvankelijk beschikbaar is gesteld (€ 250.000), op is.

Reuvers Bouw en Ontwikkeling heeft momenteel 3 projecten in de gemeente Haaren in voorbereiding, waarvoor deze startersregeling van toepassing kan zijn. Het betreft de volgende projecten:

Voor meer informatie over de Starterslening van de gemeente Haaren verwijzen we u graag naar de website www.haaren.nl.

facebook twitter linkedin