Inloopavond De Groene Beemd Lithoijen

19
jul

Aankondiging

Omtrent nieuwbouwplan De Groene Beemd in Lithoijen is er de afgelopen maanden veel afstemming geweest tussen omwonenden, gemeente Oss, Kernraad Lithoijen, via de enquête met belangstellenden en tussen ons en de verschillende projectpartners. Deze samenwerking heeft geleid in een verder uitgewerkt plan. Het resultaat willen we graag delen met alle belangstellenden, daarom vindt op 19 juli 2021 van 19.30 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst plaats in Gemeenschapshuis Avanti in Lithoijen.
 
Het eerder gepresenteerde plan is nader uitgewerkt en voorzien van een eerste verkaveling op basis van de respons die we uit de enquête hebben mogen ontvangen. Verder hebben wij een landschapsarchitect ingeschakeld om de groene ligging en structuur te versterken. De architect heeft enkele referentiebeelden gemaakt als voorschot op het ontwerp wat nog gemaakt moet worden. Ook de planning, fasering en verkeers- en bouwroutes zijn concreter geworden.
 
Deze informatie willen we graag met u delen tijdens de inloopbijeenkomst op maandag 19 juli a.s. Vanwege de COVID richtlijnen hebben we gekozen voor een doorloop bijeenkomst waarbij bezoekers via een vaste route geïnformeerd worden. De mogelijkheid tot het geven van reacties, delen van ideeën en doorgeven van voorkeuren door belangstellenden volgt na de bijeenkomst en kan uitsluitend online via www.groenebeemd.nl. Dit om tijdens de doorloop niet voor onnodige vertraging te zorgen en zoveel mogelijk bezoekers de kans te geven een kijkje te komen nemen.

brochure facebook twitter linkedin