Nieuwe woningen in Boven-Leeuwen

Nieuws

Deze maand is een overeenkomst gesloten tussen de gemeente West Maas en Waal, grondeigenaar en initiatiefnemer de heer De Ruiter en ontwikkelaar Reuvers Ontwikkeling & Bouw voor de ontwikkeling van 24 nieuwbouwwoningen aan de Molenstraat in Boven-Leeuwen.

Het plangebied is gesitueerd op de hoek van de Molenstraat en de Van Heemstraweg, achter de voetbalvelden. Hier worden straks starters- en seniorenwoningen gerealiseerd. Het betreffen zowel rijwoningen als vrijstaande woningen. Qua uitstraling doet het plan denken aan een erf met ‘boerderijwoningen’ en ‘schuurwoningen’. Gericht op de toekomst wordt het plan energieneutraal en natuurinclusief gebouwd. Dit betekent onder meer dat de openbare ruimte in het plangebied zo groen mogelijk wordt ingericht met bijvoorbeeld extra boombeplanting.

Voor het nieuwbouwplan aan de Molenstraat moet de bestemming worden gewijzigd om het bouwen van huizen mogelijk te maken. In december beslist de raad over de vaststelling van het bestemmingsplan. Voor meer informatie hierover verwijzen wij graag naar www.westmaasenwaal.nl.

brochure facebook twitter linkedin