Ook dit is prefab!

Nieuws

In onze werkplaats aan de Maaskade in Oss maken we diverse prefab producten. Niet alleen van hout, maar ook van beton en metselwerk. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de penanten die we hebben gemaakt voor nieuwbouwplan Reigerkant in Esch. Deze komen straks als erfafscheiding in de voortuinen van de 27 woningen te staan. Tussen de penanten worden afwisselend beuken-, zuurbes- en ligusterhagen geplaatst.

De penanten zijn opgebouwd uit metselwerk, met een betonnen funderingsplaat en een betonnen afdekker. Door het metselwerk heen zie je buizen lopen. Deze zijn meteen in de prefabricage meegenomen en zullen ter plaatse met de hemelwaterriolering worden verbonden. De hemelwaterafvoeren van de woningen komen in eerste instantie uit op infiltratiekratten op eigen terrein. Wanneer deze vol zitten komt de overstort via de buizen in de penanten op het trottoir uit. Hierdoor wordt overtollig regenwater afgevoerd richting het openbaar gebied. Een praktische én mooie oplossing voor de waterhuishouding dus!

brochure facebook twitter linkedin