VAN PAPIER
TOT BOUW

Doordat we ons werk zoveel mogelijk voorbereiden op kantoor en in onze geavanceerde werkplaats kunnen we zeer efficiënt en snel projecten realiseren. Het begint allemaal bij projectontwikkeling, waar wordt gezocht naar ontwikkelgebieden om te bouwen. Wanneer er goedkeuring is voor een bepaald project, wordt dit verder uitgewerkt. En dat is goed nieuws, want dan kan een project in de verkoop. Hierna komt de kopersbegeleiding aan bod, waar de wensen van de kopers worden besproken. Vervolgens gaat het project naar werkvoorbereiding, waar de verkoop- en vergunningstekeningen worden omgezet nar werktekeningen voor de werkplaats en de bouw.

Reuvers Ontwikkeling & Bouw heeft een eigen reproductieruimte waar alle technische tekeningen kunnen worden geprint en geseald. Ook hierin zijn we onafhankelijk en flexibel, en kunnen we snel schakelen tussen kantoor, werkplaats en bouwplaats.

Vanaf kantoor gaat het project naar de werkvoorbereider in de werkplaats. Deze zorgt ervoor dat alle onderdelen van het project die van te voren kunnen worden gemaakt worden klaargezet voor de bouw. Denk hierbij aan kozijnen en deuren, maar ook aan onze eigen prefab hout- en betonproducten, zoals bergingen, daken, dakkapellen, schoorstenen, balkons en trappen. Een goede voorbereiding is het halve werk!

Vanuit onze werkplaats worden de diverse onderdelen vervoerd naar de bouwplaats. Op onze bouwplaatsen werken we met één hoofduitvoerder en per bouw met een meewerkend uitvoerder. De uitvoerders plannen hun eigen logistiek in door elke dag weer te bekijken wat er de volgende dag verwerkt kan worden. Zo is er nooit meer materiaal op een bouwplaats aanwezig dan strikt noodzakelijk en is de kans op diefstal en beschadiging tot een minimum beperkt. Het werken met just-in-time delivery en een slimme planning maakt onze bouwplaatsen uitermate veilig en overzichtelijk. Effectief en efficiënt dus.

Veiligheid

We maken ons hard voor een veilige werkplek voor iedereen. Binnen, dus op kantoor en in de werkplaats, maar ook buiten op de bouwplaats. Niet alleen gaan we zorgvuldig om met onze werkruimtes en bouwplaatsen, we zorgen er tevens voor dat al ons materieel up-to-date is en aan alle eisen voldoet. We werken volgens de laatste arbo-voorschriften en voor elke bouwplaats wordt een calamiteitenplan opgesteld.
WERKEN BIJ
REUVERS